Consultanta

Elaborare proiecte. Implementare. Management de proiect și program. Evaluare programe. Experți tehnici. Planuri de afaceri. Studii de fezabilitate. Analize SWOT. Studii de impact. Asistență tehnică. Analiză cost-beneficiu.
Achiziții verzi

Cercetare

Cercetare fundamentală. Cercetare aplicată. Dezvoltare experimentală. Dispozitive printate. Microelectrozi interdigitați. Electromanipulare. Dielectroforeză. Serigrafie. Cerneluri conductive. Nanotehnologie. Modelare și simulare. Producție serie „zero”